LEGIONELLA V PITNEJ VODE

Slovník pojmov

Objednať analýzu potrubia

Dezinfekcia potrubia:

Proces eliminácie škodlivých mikroorganizmov, baktérií a vírusov v potrubnom systéme s cieľom zabezpečiť čistotu a zdravotnú nezávadnosť vody.

 

Ionizácia medi a striebra:

Metóda úpravy vody, pri ktorej sa do vody uvoľňujú ióny medi a striebra, ktoré majú silné antibakteriálne a antimikrobiálne vlastnosti, čím sa zabezpečuje dlhodobá ochrana proti rastu baktérií a vírusov v potrubí.

 

Legionella:

Baktéria, ktorá sa bežne vyskytuje vo vodných systémoch a môže spôsobiť legionársku chorobu, zápal pľúc. Eliminácia legionelly je jedným z hlavných cieľov dezinfekcie potrubia.

 

Biofilm:

Tenká vrstva mikroorganizmov, ktorá sa tvorí na vnútorných stenách potrubia a môže slúžiť ako živná pôda pre rast baktérií. Odstránenie biofilmu je dôležitou súčasťou procesu dezinfekcie.

 

UV žiarenie:

Ultrafialové žiarenie, ktoré sa používa na dezinfekciu vody. UV žiarenie narúša DNA mikroorganizmov, čím ich efektívne ničí a zabraňuje ich ďalšiemu množeniu.

 

Vodný kameň:

Minerálne usadeniny, ktoré sa tvoria na stenách potrubia v dôsledku vysokého obsahu minerálov vo vode. Vodný kameň môže znižovať prietok vody a poskytovať miesto pre rast baktérií. Odstránenie vodného kameňa je súčasťou komplexnej údržby potrubného systému.

 

Mechanické čistenie potrubia:

Proces fyzického odstránenia nečistôt, usadenín a biofilmu z vnútorných stien potrubia pomocou špeciálnych nástrojov a techník, ako sú vysokotlakové čistenie alebo mechanické škrabky.

 

Chemická dezinfekcia:

Použitie chemických prostriedkov, ako sú chlór, oxid chloričitý alebo peroxid vodíka, na elimináciu mikroorganizmov a dezinfekciu potrubia.

 

Mikrobiologický rozbor vody:

Laboratórne testovanie vzoriek vody s cieľom stanoviť prítomnosť a množstvo rôznych mikroorganizmov, baktérií a vírusov vo vode. Výsledky analýzy slúžia na posúdenie účinnosti dezinfekcie a kvality vody.

 

Prevencia a údržba:

Pravidelné činnosti zamerané na predchádzanie rastu baktérií a tvorbe biofilmu v potrubnom systéme, ako aj na udržanie vysokej kvality vody. Patrí sem pravidelná dezinfekcia, čistenie a monitorovanie stavu potrubia.

 

Kotolňa:

Miestnosť alebo priestor, kde sa nachádza zariadenie na ohrev vody a výrobu tepla pre budovu. Kotolňa je dôležitým miestom pre kontrolu a údržbu systému ústredného kúrenia a prípravy teplej vody.

 

Zmiešavacie ventily:

Ventily, ktoré zmiešavajú horúcu a studenú vodu na dosiahnutie požadovanej teploty. Tieto ventily sa používajú na reguláciu teploty vody dodávanej do potrubného systému a na predchádzanie obareniu horúcou vodou.

 

Perlátor:

Zariadenie namontované na výtokoch vodovodných batérií, ktoré privádza do prúdu vody vzduch, čím vytvára jemnejší a rovnomernejší prúd. Perlátory šetria vodu a znižujú tvorbu vodného kameňa na výtokoch.

 

Rohový ventil:

Ventil umiestnený v rohu miestnosti alebo pod zariaďovacími predmetmi, ktorý slúži na pripojenie prívodného potrubia k zariaďovacím predmetom a na uzavretie prívodu vody v prípade potreby.

 

Sediment v potrubí:

Usadeniny, ktoré sa časom hromadia v potrubnom systéme v dôsledku vysokého obsahu minerálov alebo korózie potrubia. Sediment môže znižovať prietok vody a poskytovať miesto pre rast baktérií.

 

Pseudomonas:

Rod baktérií, ktoré sa bežne vyskytujú vo vodnom prostredí a môžu spôsobiť infekcie u ľudí s oslabeným imunitným systémom. Pseudomonas je jedným z cieľových mikroorganizmov pri dezinfekcii potrubia.

 

Kultivovateľné organizmy:

Mikroorganizmy, ktoré sú schopné rásť a množiť sa na živných médiách v laboratórnych podmienkach. Stanovenie počtu kultivovateľných organizmov sa používa na posúdenie mikrobiologickej kvality vody.

 

Tepelná dezinfekcia:

Metóda dezinfekcie potrubia, pri ktorej sa voda zahrieva na vysokú teplotu (zvyčajne nad 60 °C) po určitú dobu s cieľom usmrtiť baktérie a iné mikroorganizmy.

 

Cirkulácia teplej vody:

Proces neustáleho obehu teplej vody v potrubnom systéme s cieľom udržať stálu teplotu a zabrániť stagnácii vody, ktorá môže viesť k rastu baktérií.

 

Chlordioxid:

Silný dezinfekčný prostriedok používaný na dezinfekciu vody a potrubia. Chlordioxid je účinný proti širokému spektru mikroorganizmov a má dlhšiu zostatkovú účinnosť v porovnaní s inými dezinfekčnými prostriedkami.

 

Legionella pneumophila:

Najčastejší druh baktérie Legionella, ktorý je zodpovedný za väčšinu prípadov legionárskej choroby. Legionella pneumophila sa často vyskytuje v nedostatočne udržiavaných vodných systémoch.

 

Tepelný výmenník:

Zariadenie, ktoré prenáša teplo z jedného média do druhého bez ich vzájomného kontaktu. Tepelné výmenníky sa používajú v systémoch ústredného kúrenia a prípravy teplej vody na oddelenie pitnej vody od vykurovacej vody.

 

Spätné preplachovanie:

Proces, pri ktorom sa voda púšťa opačným smerom cez potrubie alebo filter s cieľom uvoľniť a odstrániť nahromadené nečistoty a usadeniny.

 

Erózia a korózia potrubia:

Fyzikálne a chemické procesy, ktoré spôsobujú postupné poškodzovanie a zhoršovanie stavu potrubia. Erózia je spôsobená vysokou rýchlosťou prúdenia vody a prítomnosťou abrazívnych častíc, zatiaľ čo korózia je výsledkom chemických reakcií medzi vodou a materiálom potrubia.

Komplexné systémy potrebujú komplexné riešenia

Ponúkame komplexné riešenia na kontrolu Legionelly vrátane pokročilých monitorovacích systémov, AI analýz a cenovo dostupných produktov na úpravu vody. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby sa ľahko integrovali s vašimi existujúcimi systémami a zabezpečili dlhodobú ochranu.

Čo je termická dezinfekcia a aké sú jej riziká?

Nesprávne vykonaná termická dezinfekcia nie je len strata peňazí, ale aj časová a technická záťaž. Voda sa síce prehreje, systém degraduje, no baktérie sa často nezničia. Prehriatie zásobníka je v mnohých prípadoch viac programom “legionella” než “antilegionella”. Aj keď sa v zásobníku baktérie zničia, nesprávne navrhnuté rozvody teplej vody umožnia Legionelle rásť na koncových miestach, kde teplota vody dosiahne ideálnych 40-50°C.

Celý článok »

Rodičia, pozor na legionellu – ako ochrániť deti na letných táboroch

Leto je obdobím, kedy deti často cestujú na výlety, tábory a detské zájazdy. Ako rodičia sa snažíme zabezpečiť, aby mali naše deti čo najlepšie a najbezpečnejšie zážitky. Jedným z kritických aspektov, ktorý by sme nemali podceňovať, je kvalita vody v ubytovacích zariadeniach. Legionella, nebezpečná baktéria, ktorá sa môže šíriť vodou, predstavuje reálne riziko, ktoré môže ohroziť zdravie našich detí. Preto je dôležité, aby sme ako rodičia aktívne kontrolovali a overovali hygienické podmienky v miestach, kde sa budú naše deti zdržiavať.

Celý článok »

Ako Slovensko zaostáva v prevencii legionárskej choroby

Sedíte v pohodlí svojho domova, keď zrazu počujete v televíznych správach alebo čítate na internete o novom výskyte nebezpečných baktérií v pitnej vode nemocnice. Ako je možné, že sa baktérie objavili v pitnej vode, ktorá by mala byť prísne kontrolovaná? Nikdy ste o takých baktériách nepočuli, no teraz je to veľký problém. V zahraničí existuje množstvo riešení a kontrol na zabezpečenie bezpečnej vody. Ale ako je na tom Slovensko? Sme pripravení na boj proti baktériám v pitnej vode a vieme vôbec, kde začať? Odpoveď vás môže prekvapiť, a bohužiaľ, možno ani nie…

Celý článok »
Simplifying IT
for a complex world.
Platform partnerships