PRÍBEHY AKO TO FUNGUJE

Prípadové štúdie

case_study

Verejné zdravie

Riešenie poddiagnostikovania a mylných predstáv o legionelóze na Slovensku

Témy

Legionella, Prevencia infekcií, Zdravotnícke zariadenia, Kvalita vody, Iónová technológia, Kvantifikácia rizika (QMRA)

Abstrakt

Keď ide o zdravie pacientov, žiadne riziko by nemalo byť podcenené. Na Slovensku však kontaminácia vodných systémov v nemocniciach baktériou Legionella predstavuje často prehliadanú hrozbu. Táto prípadová štúdia odhaľuje skutočný rozsah problému a núka účinnú stratégiu na jeho riešenie prostredníctvom ionizačnej technológie.

case_study

Verejné zdravie

Riešenie poddiagnostikovania a mylných predstáv o legionelóze na Slovensku

Témy

Legionella, Prevencia infekcií, Zdravotnícke zariadenia, Kvalita vody, Iónová technológia, Kvantifikácia rizika (QMRA)

Abstrakt

Keď ide o zdravie pacientov, žiadne riziko by nemalo byť podcenené. Na Slovensku však kontaminácia vodných systémov v nemocniciach baktériou Legionella predstavuje často prehliadanú hrozbu. Táto prípadová štúdia odhaľuje skutočný rozsah problému a núka účinnú stratégiu na jeho riešenie prostredníctvom ionizačnej technológie.

Simplifying IT
for a complex world.
Platform partnerships