LEGIONELLA V PITNEJ VODE

Analýza Legionell v rozvodoch pitnej vody

Objednať analýzu potrubia

Pomôžeme vám splniť všetky legislatívne požiadavky a normy

Pri analýze vykonávame komplexné testovanie pre detailnú analýzu stavu vášho rozvodu pitnej vody, čím zabezpečíme, splnenie všetkých odporúčaní, noriem a predpisov. 

Odhalíme slabé miesta vo vašich rozvodoch pitnej vody, ktoré by mohli prispievať k množeniu baktérií. Po analýze pripravíme prehľadný report s konkrétnymi odporúčaniami, čo vám umožní lepšie porozumieť rizikám a efektívne ich riešiť.

4 kroky k bezpečiu a istote

01.
Vstupný audit

Na úvod zorganizujeme osobné alebo online stretnutie s naším odborníkom na Legionellu, aby sme pochopili vaše potreby a stanovili ciele analýzy. Spoločne naplánujeme odber vzoriek z rôznych častí vodného systému vašej budovy.

02.
Vzorkovanie vody

Vykonáme odber vzoriek vody z vybraných lokalít, ako sú sprchy, kohútiky a chladiace veže. Tieto vzorky následne odošleme do akreditovaného laboratória na detailné testovanie prítomnosti Legionelly a iných patogénov.

03.
Kontrola budovy

Naši odborníci dôkladne analyzujú výsledky testov a posúdia riziká spojené s vaším vodným systémom. Identifikujeme kritické body a faktory prispievajúce k potenciálnym problémom, aby sme vám poskytli jasný obraz o stave vášho systému.

04.
Report a odporúčania

Vypracujeme podrobný report, ktorý zahŕňa grafy, vizualizácie a konkrétne odporúčania na minimalizáciu rizík. Tento report vám poskytne komplexný prehľad o výsledkoch analýzy a navrhovaných opatreniach na zlepšenie bezpečnosti vašej vody.

certificate

Vytvárame skutočný pocit istoty

Legionella je oportunistická baktéria, ktorá sa môže zdržiavať len na určitých miestach vodovodného systému. Vzhľadom na komplexnosť rozvodov pitnej vody v budovách preto vykonávame testy na rôznych strategicky vybraných miestach, aby sme získali skutočne reprezentatívne dáta

Tento prístup nám umožňuje vyhnúť sa štatisticky nepresným výsledkom a falošnému pocitu bezpečia, zabezpečujúc tak dôkladné a spoľahlivé hodnotenie rizika kontaminácie Legionellou.

Staráme sa o to aby boli vzorky vody viac než len čísla

Ponúkame komplexné riešenia na kontrolu Legionelly vrátane pokročilých monitorovacích systémov, AI analýz a cenovo dostupných produktov na úpravu vody. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby sa ľahko integrovali s vašimi existujúcimi systémami a zabezpečili dlhodobú ochranu.

Mini

199
 • Úvodná konzultácia
 • Vypracovaný plán vzorkovania a rozsah analýz
 • Report z analýzy

Premium

550 499
 • Úvodná konzultácia
 • Osobná obhliadka
 • Komplexné grafy
 • Nápravné odporúčania
 • Analýza rizík v súhľade s vyhláškou 91/2023
 • Krízový plán pri výskyte legionelly ZADARMO

Štandard

499 379
 • Úvodná konzultácia
 • Komplexné grafy
 • Vyhodnotenie stavu vody
 • Vysvetlenie skutkového stavu a výsledkov rozborov vody
 • Report a sumarizácia výsledkov analýz vody

Komplexné systémy potrebujú komplexné riešenia

Ponúkame komplexné riešenia na kontrolu Legionelly vrátane pokročilých monitorovacích systémov, AI analýz a cenovo dostupných produktov na úpravu vody. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby sa ľahko integrovali s vašimi existujúcimi systémami a zabezpečili dlhodobú ochranu.

Čo je termická dezinfekcia a aké sú jej riziká?

Nesprávne vykonaná termická dezinfekcia nie je len strata peňazí, ale aj časová a technická záťaž. Voda sa síce prehreje, systém degraduje, no baktérie sa často nezničia. Prehriatie zásobníka je v mnohých prípadoch viac programom “legionella” než “antilegionella”. Aj keď sa v zásobníku baktérie zničia, nesprávne navrhnuté rozvody teplej vody umožnia Legionelle rásť na koncových miestach, kde teplota vody dosiahne ideálnych 40-50°C.

Celý článok »

Rodičia, pozor na legionellu – ako ochrániť deti na letných táboroch

Leto je obdobím, kedy deti často cestujú na výlety, tábory a detské zájazdy. Ako rodičia sa snažíme zabezpečiť, aby mali naše deti čo najlepšie a najbezpečnejšie zážitky. Jedným z kritických aspektov, ktorý by sme nemali podceňovať, je kvalita vody v ubytovacích zariadeniach. Legionella, nebezpečná baktéria, ktorá sa môže šíriť vodou, predstavuje reálne riziko, ktoré môže ohroziť zdravie našich detí. Preto je dôležité, aby sme ako rodičia aktívne kontrolovali a overovali hygienické podmienky v miestach, kde sa budú naše deti zdržiavať.

Celý článok »

Ako Slovensko zaostáva v prevencii legionárskej choroby

Sedíte v pohodlí svojho domova, keď zrazu počujete v televíznych správach alebo čítate na internete o novom výskyte nebezpečných baktérií v pitnej vode nemocnice. Ako je možné, že sa baktérie objavili v pitnej vode, ktorá by mala byť prísne kontrolovaná? Nikdy ste o takých baktériách nepočuli, no teraz je to veľký problém. V zahraničí existuje množstvo riešení a kontrol na zabezpečenie bezpečnej vody. Ale ako je na tom Slovensko? Sme pripravení na boj proti baktériám v pitnej vode a vieme vôbec, kde začať? Odpoveď vás môže prekvapiť, a bohužiaľ, možno ani nie…

Celý článok »
Simplifying IT
for a complex world.
Platform partnerships