Warning: Undefined array key "file" in /data/3/1/3132e45a-99e8-4c17-b7ce-8d65e90bfbbf/watertechnology.sk/web/wp-includes/media.php on line 1745

LEGIONELLA V PITNEJ VODE

Manažment rizík

Objednať analýzu potrubia

Manažment rizík a hodnotenie rizík domových rozvodných systémov

Ste vlastníkom alebo prevádzkovateľom hotela, ubytovacieho zariadenia, nemocnice, priemyselnej prevádzky či iného objektu, kde sa voda dodáva širokej verejnosti? Potom by ste mali venovať zvýšenú pozornosť prevencii výskytu baktérií Legionella vo vašom vodovodnom systéme. Kľúčovým nástrojom je kvalitne vypracovaný dokument hodnotenia rizík, ktory je povinný podľa novej vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z..

Vo WATER TECHNOLOGY rozumieme výzvam spojených s výskytom baktérie Legionella a sme pripravení vám s týmto procesom pomôcť. Sme špecialisti na komplexné riešenia v oblasti kontroly a prevencie šírenia legionel v rozvodoch pitnej vody. 

Prečo je dôležité sa zaoberať výskytom legionel?

  • Legionella je baktéria, ktorá sa prirodzene nachádza v pitnej vode a za určitých podmienok sa môže nekontrolovateľne množiť.
  • Vdýchnutie aerosólu kontaminovaného legionelou (napr. pri sprchovaní) môže viesť k legionárskej chorobe – vážnemu zápalu pľúc.
  • Pre prevádzkovateľa predstavujú legionely nielen zdravotné, ale aj ekonomické a reputačné riziko.
01-legionella-1
02-legionella-1

Hodnotenie rizík - prvý krok k účinnej prevencii legionel

Aby ste vedeli rizikám spojeným s legionelou efektívne predchádzať, potrebujete detailne zmapovať ich možné zdroje priamo vo vašej budove. Práve to je cieľom hodnotenia rizík – odhaliť slabé miesta vo vašich rozvodoch pitnej vody, ktoré by mohli prispievať k množeniu baktérií. Počas hodnotenia sa komplexne posúdi stav celého systému – od zdroja vody, cez technický stav potrubí, teploty vody až po koncové zariadenia ako sprchy či kohútiky.

Identifikácia a vyhodnotenie jednotlivých rizikových faktorov vám poslúži ako podklad pre tvorbu nápravných opatrení – tzv. Plánu manažmentu rizík legionel.

Ako prebieha hodnotenie rizík?

Vypracovaním kompleného posudku získame podrobný prehľad o všetkých rizikových faktoroch, ktoré môžu podporovať rast Legionell. Celý proces sa skladá z piatich krokov:

01

Zber vstupných podkladov

Zoznámime sa s dostupnou dokumentáciou o vašom rozvode vody (projekt, prevádzkový poriadok, údaje o spotrebe vody, údržbe atď.).

02

Fyzická obhliadka

Zoznámime sa s dostupnou dokumentáciou o vašom rozvode vody (projekt, prevádzkový poriadok, údaje o spotrebe vody, údržbe atď.).

03

Identifikácia rizík

Zoznámime sa s dostupnou dokumentáciou o vašom rozvode vody (projekt, prevádzkový poriadok, údaje o spotrebe vody, údržbe atď.).

04

Vyhodnotenie rizík

Zoznámime sa s dostupnou dokumentáciou o vašom rozvode vody (projekt, prevádzkový poriadok, údaje o spotrebe vody, údržbe atď.).

05

Spracovanie dokumentácie

Zoznámime sa s dostupnou dokumentáciou o vašom rozvode vody (projekt, prevádzkový poriadok, údaje o spotrebe vody, údržbe atď.).

POTREBUJEM TO AJ JA?

Pre koho je zavedenie manažmentu rizík povinné?

Zavedenie manažmentu rizík je povinné pre všetkých majiteľov alebo prevádzkovateľov budov, ktoré sa radia k prioritným priestorom. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 91/2023 Z.z. stanovuje nové povinnosti pre majiteľov budov v oblasti zabezpečenia kvality pitnej vody. 

Kde sa vykonáva analýza a hodnotenie rizík?

Podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z. je analýza rizík domových rozvodných systémov povinná a vykonáva sa najmä v prioritných budovách, v ktorých sa zdržiava riziková populácia, ako sú napríklad domovy dôchodcov, nemocnice či hotely. Treba však myslieť na to, že riziko je vo všetkých typoch prevádzok. 

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia

Ubytovacie zariadenia

Kúpele a kúpaliská

Stomatologické ambulancie

Domovy dôchodcov

Školské internáty

Obchodné centrá

Fontány

Komplexné systémy potrebujú komplexné riešenia

Ponúkame komplexné riešenia na kontrolu Legionelly vrátane pokročilých monitorovacích systémov, AI analýz a cenovo dostupných produktov na úpravu vody. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby sa ľahko integrovali s vašimi existujúcimi systémami a zabezpečili dlhodobú ochranu.

Čo je termická dezinfekcia a aké sú jej riziká?

Nesprávne vykonaná termická dezinfekcia nie je len strata peňazí, ale aj časová a technická záťaž. Voda sa síce prehreje, systém degraduje, no baktérie sa často nezničia. Prehriatie zásobníka je v mnohých prípadoch viac programom “legionella” než “antilegionella”. Aj keď sa v zásobníku baktérie zničia, nesprávne navrhnuté rozvody teplej vody umožnia Legionelle rásť na koncových miestach, kde teplota vody dosiahne ideálnych 40-50°C.

Celý článok »

Rodičia, pozor na legionellu – ako ochrániť deti na letných táboroch

Leto je obdobím, kedy deti často cestujú na výlety, tábory a detské zájazdy. Ako rodičia sa snažíme zabezpečiť, aby mali naše deti čo najlepšie a najbezpečnejšie zážitky. Jedným z kritických aspektov, ktorý by sme nemali podceňovať, je kvalita vody v ubytovacích zariadeniach. Legionella, nebezpečná baktéria, ktorá sa môže šíriť vodou, predstavuje reálne riziko, ktoré môže ohroziť zdravie našich detí. Preto je dôležité, aby sme ako rodičia aktívne kontrolovali a overovali hygienické podmienky v miestach, kde sa budú naše deti zdržiavať.

Celý článok »

Ako Slovensko zaostáva v prevencii legionárskej choroby

Sedíte v pohodlí svojho domova, keď zrazu počujete v televíznych správach alebo čítate na internete o novom výskyte nebezpečných baktérií v pitnej vode nemocnice. Ako je možné, že sa baktérie objavili v pitnej vode, ktorá by mala byť prísne kontrolovaná? Nikdy ste o takých baktériách nepočuli, no teraz je to veľký problém. V zahraničí existuje množstvo riešení a kontrol na zabezpečenie bezpečnej vody. Ale ako je na tom Slovensko? Sme pripravení na boj proti baktériám v pitnej vode a vieme vôbec, kde začať? Odpoveď vás môže prekvapiť, a bohužiaľ, možno ani nie…

Celý článok »
Simplifying IT
for a complex world.
Platform partnerships