Prečo ešte stále ľudia umierajú na Legionársku chorobu?

Ubehlo už viac ako 50 rokov odkedy epidemiológovia po prvýkrát objavili legionársku chorobu. Aj napriek tomu, že sme ju už dnes schopní testovať, predchádzať jej a liečiť ju, ešte stále je percento ľudí, ktorí sa touto chorobou každý rok nakazia a zomrú, pomerne vysoké. Prečo je tomu tak?

COVID-19 a riziko hrozby šírenia Legionelly

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu Covid-19 je veľa podnikov a prevádzok dočasne zatvorených. Práve z tohto dôvodu zostávajú vodovodné systémy v budovách nečinné a pomaly narastá hrozba šírenia Legionely. Majitelia firiem a manažéri by preto mali zaviesť náležité opatrenia na kontrolu tohto rizika.

Simplifying IT
for a complex world.
Platform partnerships