https://www.watertechnology.sk/Čistenie rozvodu pitnej vody v rodinnom dome

Čistenie rozvodu pitnej vody tlakom

Čistenie rozvodu pitnej vody tlakom

Čistenie rozvodu pitnej vody tlakom

  • Miesto: Bratislava
  • Stupeň znečistenia: Minimálny prietok a žiadny tlak
  • Spôsob čistenia: Rems Multi-Push, Rems Solar
  • Zahrnuté práce: Pripojenie do systému, Preplach systému čistou vodou, Chemické čistenie, Čistenie stlačeným vzduchom

Staršie rozvody v rodinnom dome boli obalené vodným kameňom a hrdzou. Rýchlym chemickým čistením sme vodný kameň uvoľnili a následne stlačeným vzduchom "vybúchali" zo systému. Prietok je už zas obnovený a tlak na normálnej úrovni.