Pri počítaní tlaku nevychádzame z maximálnych hodnôt (Hmax alebo Qmax), ale z nominálnych – optimálnych hodnôt (Hnom a Qnom). Nakoľko prietok a výška výtlaku sú nepriamo úmerné, musíme nájsť spoločný bod – koľko litrov vody dostaneme pri určitom výtlaku. Aby ste z výšky výtlaku vypočítali tlak, stačí sa riadiť pravidlom 1bar = 10 m vertikálneho výtlaku a so stratami 1bar na 100 metrov horizontálne uloženého potrubia. Pre správny výber čerpadla teda budeme potrebovať tieto údaje:

  • p1 = tlaková strata spôsobená hĺbkou studne
  • p2 = tlaková strata pri prevýšení / vzdialenosti
  • p3 = požadovaný tlak v systéme

Stabilná hladina v studni/ vrte

Keďže hladina vody môže kolísať v závislosti od ročného obdobia, či od aktuálneho odberu vody, je dôležité riadiť sa minimálnou hladinou vody. Tento údaj je potrebné odsledovať, prípadne by Vám mal studniar dať túto informáciu po prečerpávaní a prečistení vody.

Príklad: Studňa má 23 metrov s vodným stĺpcom o výške 16 metrov. V lete môže hodnota klesnúť na približne 14 metrov. Preto je pre nás dôležitý výškový rozdiel medzi povrchom a stabilnou hladinou. V tomto prípade je to 9 metrov. Tlaková strata je nakoniec 9/10=0,9bar. (p1=0,9bar)

Najvzdialenejšie miesto odberu

Hľadáme samotné výškové prevýšenie a vzdialenosť trasy, resp. dĺžku potrubia od čerpadla/ šachty. Pokiaľ máme čerpadlo uložené v šachte musíme pripočítať ešte výškový rozdiel a horizontálnu vzdialenosť k najvzdialenejšiemu odberu.

Príklad: Pri čerpadle uloženom v šachte a najvzdialenejšom odbernom mieste, ktoré je uložené v dome na poschodí musíme rátať opäť výškové prevýšenie. 1 meter na povrch zo šachty a približne 4 metre výškového prevýšenia do domu vo vzdialenosti 20 metrov. Teda tlakové straty budú spolu 0,1 + 0,4 + 0,2 = 0,8bar. (p2 = 0,8bar)

Požadovaný tlak pri odbere

Štandardný tlak v systéme sa pohybuje v rozmedzí od 3 – 4,5 baru. Pri využití so závlahovým systémom je potrebné skontrolovať tlak, ktorý je potrebný na vysunutie trysiek.

Príklad: Pri požadovanom tlaku 4bary môžeme predpokladať, že p3 = 4bar.

Požadovaný prietok

Prietok čerpadla je značne obmedzený výdatnosťou studne. Nakoľko vždy záleží od toho, aký prítok má studňa, je zbytočné voliť čerpadlo s vysokým prietok, ktorý nedokáže vrt poskytnúť. Takéto riešenie by znamenalo, že čerpadlo by vyčerpalo celý objem studne a išlo by „na sucho”.

Štandardné hodnoty na plynulú prevádzku sú pri zapojení rodinného domu približne 2-3m3/hod, pri zapojení závlahového systému je to zvyčajne 4m3/hod.

V prípade, že je výdatnosť studne menšia, je potrebné do systému zapojiť akumulačnú alebo tlakovú nádobu, do ktorej sa spraví “pred-zásoba” pre ďalšiu prevádzku.

Príklad: V prípade, že studňa s výdatnosťou problém nemá a chceme zapojiť iba rodinný dom, no v budúcnosti plánujete zapojenie aj automatickej závlahy, bude potrebný prietok približne Qnom = 3,5-4,5m3/hod.

Teraz, keď máme predstavu o všetkých hodnotách, môžeme ich spočítať.

  • p = p1 + p2 + p3
  • p = 0,9 + 0,8 + 4
  • p = 5,8bar

Pri p = 5,8bar, čo je v prepočte 58 metrov sme stanovili nominálnu výšku výtlaku, ktorú potrebujeme.

Pri výbere samotného čerpadla zaokrúhlujeme vždy smerom nahor. Z našej ponuky by bolo pre daný príklad vhodné vybrať čerpadlo VODOLEY BCPE 1.2-63U.

Pri čerpadlách VODOLEY sú výtlaky rovnaké pri všetkých typoch, a teda v prípade, že potrebujete čerpadlo s nižším prietokom, môžete použiť čerpadlá VODOLEY BCPE 0.32-63U alebo VODOLEY BCPE 0.5-63U.

Neviete si rady s výberom čerpadla?

Naša firma zabezpečuje kompletnú distribúciu čerpadiel, riadiacich jednotiek a príslušenstva. Radi Vám pomôžeme so správnym návrhom a výberom komponentov či s montážou čerpacej techniky