Čo je termická dezinfekcia a aké sú jej riziká?

Nesprávne vykonaná termická dezinfekcia nie je len strata peňazí, ale aj časová a technická záťaž. Voda sa síce prehreje, systém degraduje, no baktérie sa často nezničia. Prehriatie zásobníka je v mnohých prípadoch viac programom “legionella” než “antilegionella”. Aj keď sa v zásobníku baktérie zničia, nesprávne navrhnuté rozvody teplej vody umožnia Legionelle rásť na koncových miestach, kde teplota vody dosiahne ideálnych 40-50°C.

Rodičia, pozor na legionellu – ako ochrániť deti na letných táboroch

Leto je obdobím, kedy deti často cestujú na výlety, tábory a detské zájazdy. Ako rodičia sa snažíme zabezpečiť, aby mali naše deti čo najlepšie a najbezpečnejšie zážitky. Jedným z kritických aspektov, ktorý by sme nemali podceňovať, je kvalita vody v ubytovacích zariadeniach. Legionella, nebezpečná baktéria, ktorá sa môže šíriť vodou, predstavuje reálne riziko, ktoré môže ohroziť zdravie našich detí. Preto je dôležité, aby sme ako rodičia aktívne kontrolovali a overovali hygienické podmienky v miestach, kde sa budú naše deti zdržiavať.

Ako Slovensko zaostáva v prevencii legionárskej choroby

Sedíte v pohodlí svojho domova, keď zrazu počujete v televíznych správach alebo čítate na internete o novom výskyte nebezpečných baktérií v pitnej vode nemocnice. Ako je možné, že sa baktérie objavili v pitnej vode, ktorá by mala byť prísne kontrolovaná? Nikdy ste o takých baktériách nepočuli, no teraz je to veľký problém. V zahraničí existuje množstvo riešení a kontrol na zabezpečenie bezpečnej vody. Ale ako je na tom Slovensko? Sme pripravení na boj proti baktériám v pitnej vode a vieme vôbec, kde začať? Odpoveď vás môže prekvapiť, a bohužiaľ, možno ani nie…

Ako sa brániť voči Legionelle? Analýza rizík vám poskytne odpovede

Analýza rizík Legionella je systematický proces identifikácie, hodnotenia a riadenia potenciálnych zdrojov nákazy baktériou Legionella v budovách s vodným systémom. Jej cieľom je minimalizovať riziko šírenia tejto baktérie a predchádzať vzniku legionárskej choroby, ktorá môže mať vážne až fatálne následky pre ľudské zdravie.

Aerosól – skryté riziko Legionell

Aerosóly, drobné kvapôčky kvapaliny suspendované vo vzduchu, zohrávajú kľúčovú úlohu pri prenose mnohých respiračných patogénov vrátane baktérie Legionella pneumophila, ktorá spôsobuje legionársku chorobu. V tomto rozšírenom článku preskúmame mechanizmy tvorby aerosólov, ich úlohu v šírení legionelly, dôsledky pre prevenciu a kontrolu tejto nebezpečnej baktérie v umelých vodných systémoch a základné informácie o samotnej legionelle.

Prečo ešte stále ľudia umierajú na Legionársku chorobu?

Ubehlo už viac ako 50 rokov odkedy epidemiológovia po prvýkrát objavili legionársku chorobu. Aj napriek tomu, že sme ju už dnes schopní testovať, predchádzať jej a liečiť ju, ešte stále je percento ľudí, ktorí sa touto chorobou každý rok nakazia a zomrú, pomerne vysoké. Prečo je tomu tak?

COVID-19 a riziko hrozby šírenia Legionelly

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu Covid-19 je veľa podnikov a prevádzok dočasne zatvorených. Práve z tohto dôvodu zostávajú vodovodné systémy v budovách nečinné a pomaly narastá hrozba šírenia Legionely. Majitelia firiem a manažéri by preto mali zaviesť náležité opatrenia na kontrolu tohto rizika.

Simplifying IT
for a complex world.
Platform partnerships